Maria Rose forløb Kvindekrop
Tilbage

Kvindekrop - Vild og vågen

- Et retreat for kvinder

Længes du efter:

At tage tid til dig selv?
At “komme “hjem” i dig selv?
At fordybe dig i kropslighed?
At vække din sensualitet?
At udvikle dig i et kvindefællesskab?
At have “go to” øvelser, som du kan lave hjemme?

Så er dette retreat måske noget for dig.
Forestil dig, at alle dine celler bliver bevæget til pulserende livfuldhed.
Gennem sanselighed, vågenhed og legende bevægelse vækkes din krop til mere saft og kraft.

På “KVINDEKROP - Vild og Vågen” vækker vi kroppen og sindet med:

- Fri dans og bevægelse

- Flydende yoga

- Meditative energiøvelser, der skaber forbindelse og flow i kroppen

- Indre tantriske øvelser, hvor vi vækker vitalitet og forbundethed

- Relationelle legende øvelser, hvor vi undersøger og udforsker behov og grænser.

Gennem de kropslige øvelser vil vi guide dig og tage dig på en rejse gennem et spektrum fra vågen stilhed til vild ekstase.

Når vi ikke bevæger os sammen, vil der være tid til gåture i den omkringliggende natur, tid til stille refleksion eller aftentid i den smukke sauna.

Du er ikke alene, vi er kvinder, sammen, på en rejse ind i det kvindelige. Vi støtter, spejler, inspirerer og hepper på hinanden.

Tilmeld dig her

Praktisk

DATOER

Fra torsdag d. 18. januar 2024 til søndag 21. januar 2024.

Vi begynder torsdag klokken 17.00 og slutter søndag klokken 14.00.

 

UNDERVISNING • DAGENES RYTME (kan variere)

Torsdag: 17.00 - 21.00
Fredag: 9.00 - 13.00 og 16.00 - 19.00
Lørdag: 9.00 - 13.00 og 16.00 - 19.00
Søndag: 9.00 - 13.00

 

UDDYBET PROGRAM

Torsdag:

Velkomst 17.00 - 18.00

Aftensmad kl. 18.00

Workshop 19.30 - 21.00

Fredag:

Morgenmad fra kl. 7.30

Workshop 9.00 - 13.00

Frokost kl. 13.00

Workshop 16.00 - 19.00

Aftensmad kl. 19.00

Fritid – evt. sauna

Lørdag:

Morgenmad fra kl. 7.30

Workshop 9.00 - 13.00

Frokost kl. 13.00

Workshop 16.00 - 19.00

Aftensmad kl. 19.00

Fritid – evt. sauna

Søndag:

Morgenmad fra kl. 7.30

Worskhop 9.00 - 13.00

Frokost kl. 13.00

 

STED

Undervisningen foregår hos Sans og Samling, Ikastvej 7, 7361 Ejstrupholm

 

PRIS

Pris: 5.250 kr. (For workshops, plads i dobbeltværelse, vegetarisk mad og sauna)

EARLY BIRD:  4.450 kr. Frem til 18.12.2023 er det muligt at købe billet til early Bird pris. 

Din plads sikrer du dig ved køb af plads på Billetto ( Billettogebyr er inkluderet prisen).  Hvis du skulle blive forhindret i at deltage, har vi desværre ikke mulighed for at refunderer din betaling, men du er altid velkommen til at sælge din plads videre til en anden kvinde.

 

FORPLEJNING

Økologisk Vegetarisk mad og snacks. 

 

TILMELDING
Din plads er sikret når du har betalt via Billetto.

Hvis du har lyst at være med på dette forløb, så send mig en email med lidt om dig selv, og hvorfor du har lyst til at være med. Mailen sendes til: mail@maria-rose.dk

 

UNDERVISERE

Maria Rose Dybvad

Jeg er uddannet danser, psykomotorisk terapeut og yogalærer. Til dagligt underviser jeg grupper i dans, meditation, vækstcentrets tantra, bevægelse, kropsbevidsthed og yoga med baggrund i afspændingspædagogikken, uddannelse i rituel dans og med baggrund i Vækstcenter-pædagogikken. Jeg har været i mesterlære i rituel dans og myteforståelse hos Brita Haugen og været medunderviser på uddannelsen i rituel dans.

Jeg lever på Vækstcenteret og deltager i meditativ træning og længerevarende retreats superviseret af Jes Bertelsen.

Se mere her: Maria-rose.dk

 

Rikke Libak

Jeg faciliterer Conscious dance, Ritual Play samt flere events, som udforsker relationsdynamikker.

Min passion er at skabe transformative rum for ærligt og autentisk møde; legende rum, der vækker nysgerrighed ved at udforske og skaber mulighed for at føle sig mere vågen og levende. Mulighedsrum, hvor det er trygt at turde slippe maskerne og fordommene for at komme endnu tættere på sit “sande jeg”.

I årtier har jeg været inspireret af og dykket ned i David Deidas arbejde omkring relationel polaritet og intimitet; Jeg er certificeret Ritual Play-facilitator; uddannet facilitator af Mindfulness Baseret Stress Reduktion og sygeplejerske. Du kan læse mere om mit arbejde her. www.rikkelibak.com

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende os en mail på: rikkelibak@gmail.com eller mail@maria-rose.dk.

Vi glæder os.

Kærligst Maria Rose & Rikke Libak

Tilmeld dig her

English version below

Maria Rose forløb Kvindekrop
Back

Woman's body - Wild and awake

- A retreat for women

Do you long for:

Taking time for yourself?
"Coming home" to yourself?
Diving into embodiment? 
Awakening your sensuality?
Growing in a community of women?
Having "go-to" exercises you can do at home?

Then this retreat might be for you. Imagine all your cells being stirred to pulsating vitality. Through sensuality, awareness, and playful movement, your body awakens to more juiciness and power.

At "WOMAN'S BODY - Wild and Awake," we awaken the body and mind through:

  • Free dance and movement
  • Fluid yoga
  • Meditative energy exercises that create connection and flow in the body
  • Inner tantric exercises where we awaken vitality and connection
  • Relational playful exercises where we explore and examine needs and boundaries

Through these bodily exercises, we will guide you on a journey through a spectrum from awake stillness to wild ecstasy.

When we're not moving together, there will be time for walks in the surrounding nature, moments of quiet reflection, or evenings in the beautiful sauna.

You are not alone; we are women, together, on a journey into the feminine. We support, reflect, inspire, and cheer each other on.

Sign up here

Practical Information

DATES

From Thursday, January 18, 2024, to Sunday, January 21, 2024.

We begin on Thursday at 5:00 PM and end the retreat on Sunday at 2:00 PM.

 

INSTRUCTION • DAILY SCHEDULE (it may vary)

Thursday: 5:00 PM - 9:00 PM

Friday: 9:00 AM - 1:00 PM and 4:00 PM - 7:00 PM

Saturday: 9:00 AM - 1:00 PM and 4:00 PM - 7:00 PM

Sunday: 9:00 AM - 1:00 PM

 

DETAILED PROGRAM

Thursday:

Welcome 5:00 PM - 6:00 PM

Dinner at 6:00 PM

Workshop 7:30 PM - 9:00 PM

Friday:

Breakfast from 7:30 AM

Workshop 9:00 AM - 1:00 PM

Lunch at 1:00 PM

Workshop 4:00 PM - 7:00 PM

Dinner at 7:00 PM

Free time – possibly in the sauna

Saturday:

Breakfast from 7:30 AM

Workshop 9:00 AM - 1:00 PM

Lunch at 1:00 PM

Workshop 4:00 PM - 7:00 PM

Dinner at 7:00 PM

Free time – possibly in the sauna

Sunday:

Breakfast from 7:30 AM

Workshop 9:00 AM - 1:00 PM

Lunch at 1:00 PM

 

LOCATION

The retreat takes place at Sans og Samling, Ikastvej 7, 7361 Ejstrupholm.

 

PRICE

Price: 5,250 DKK (Includes workshops, double room accommodation, vegetarian meals, and sauna)

EARLY BIRD: 4,450 DKK. Until December 18, 2023, it is possible to purchase tickets at the early bird price.

You secure your spot by purchasing a ticket on Billetto (Ticket fees are included in the price). Unfortunately, if you are unable to attend, we cannot refund your payment, but you are always welcome to sell your spot to another woman.

 

CATERING

Organic vegetarian meals and snacks. Please let us know if you have any allergies.

 

REGISTRATION

Your spot is guaranteed once you have paid via Billetto.

If you'd like to be a part of this program, please send me an email with a bit about yourself and why you'd like to participate. Email to: mail@maria-rose.dk

 

INSTRUCTORS

Maria Rose Dybvad

I am a trained dancer, psychomotor therapist, and yoga instructor. I teach groups in dance, meditation, growth center tantra, movement, body awareness, and yoga, with a background in relaxation pedagogy, training in ritual dance, and Growth Center pedagogy. I have been in an apprenticeship in ritual dance and myth understanding with Brita Haugen and have been a co-instructor in the ritual dance training.

I live at Vækstcenteret and participate in meditative training and longer retreats supervised by Jes Bertelsen.

Learn more here: Maria-rose.dk

 

Rikke Libak

I facilitate Conscious dance, Ritual Play, and several events exploring relationship dynamics.

My passion is to create transformative spaces for honest and authentic encounters; playful spaces that awaken curiosity to explore and create opportunities to feel more awake and alive. Spaces where it is safe to let go of masks and prejudices to get closer to one's "true self."

For decades, I have been inspired by and delved into David Deida's work on relational polarity and intimacy; I am a certified Ritual Play facilitator; a facilitator trained in Mindfulness-Based Stress Reduction, and a nurse. You can read more about my work here: www.rikkelibak.com.

 

If you have any questions, please feel free to email us at: rikkelibak@gmail.com or mail@maria-rose.dk.

We look forward to see you.

Warm regards,

Maria Rose & Rikke Libak

Sign up here
mail@maria-rose.dk
Maria Rose
Kirkeskovvej 16
8766 Nørresnede 
CVR 37034290
Handelsbetingelser
mail@maria-rose.dk
Rose Skin 
Kirkeskovvej 16
8766 Nørresnede 
CVR 37034290
arrow-leftmenu-circlecross-circle